UVS-Dollyvagn

Regler för användning av UVSs Dollyvagn

Att fritt få låna dollyvagnen är en av många förmåner man har som medlem i Umeå Veteranbilsällskap.
Det krävs dock att medlem följer vissa ”självklara” regler för att utlåningsverksamheten skall flyta någorlunda friktionsfritt.

  • Dollyvagnen utlånas ENDAST till medlem i UVS. Denne skall om han-hon ej är känd av utlåningsmannen, uppvisa giltigt medlemskort.
    UVS förutsätter att den som lånar den också är den som brukar den.
  • Dollyvagnen bokas i god tid före önskad använningsdag, vid bokning lämnas aktuella telefonnummer där medlem kan nås. Skall bokad vagn ej användas meddelas utlåningsmannen utan dröjsmål, så att vagnen ej låses i onödan.
  • Dollyvagnen är ämnad för närtransporter, det är olämpligt med körsträckor längre än max 8-10 mil.
  • Dollyvagnen och dess utrustning skall återlämnas utan fel och brister, samt vid behov vara rengjord.
    Skulle något fel uppkomma åtgärdas detta, bortslarvade tillbehör ersätts av ”lånaren” innan återlämnandet.
  • Kan vagnen ej återlämnas vid överenskommen tidpunkt meddelas utlåningsmannen omgående.

Styrelsen för Umeå Veteranbilsällskap.

Dollyvagnen är stationerad hos Bo Nordström
Adress: Stöcke 287 Norrbäcksgården 905 81 Umeå
Telefon: 090-43016 mobil: 0706600889
Mail: bo.nordstrom@stocke.se