BYACRUISING 17/7, KL 17.00

Guldskrinet Rothoffsvägen 12, Umeå

Dags för en ny byacruising. Denna gång till vackra Hörnefors! OBS!!! Vi startar kl 17:00 Vi kör Rothoffsvägen-Gammliavägen-Axtorpsvägen-Petrus Laestadius väg-Gösta Skoglunds väg-Tvistevägen-Ålidbacken-Kolbäcksvägen-Kolbäcksbron-Norra Obbolavägen-Degernäs-Stöcke-Ström-Strömbäck-Sörböle-Norrmjöle-Åheden-Sörmjöle-Skolvägen-Poststigen. OBS! Om fordon har högre axeltryck än 4 ton, måste du köra ut på E4:an! Bovikenvägen-Bådavikens vägsamfällighets