Kontakta oss

Umeå Veteranbilsällskap Storgatan 67 903 30 UMEÅ
Bankgiro: 547-5835
Org.nr: 894002-3636

Styrelsepost Namn Telefon E-post
Ordförande Gunnar Dahlberg 076-109 51 91 ordforande@uvsumea.se
Sekreterare Anders Långström 070-388 01 69 sekreterare@uvsumea.se
Kassör Ulf Andersson 070-311 24 90 kassor@uvsumea.se
Ledamot Kerstin Marquardt 070-570 81 37 mrs.lincoln.marquardt@gmail.com
Ledamot Kurt Eriksson 070-577 93 71 curtemil@yahoo.se
Suppleant Konrad Rudolfsson 070-360 92 44 konrad.rudolfsson@gmail.com
Suppleant Sebastian Sjöquist 073-036 15 12 sebbe.sjoquist@gmail.com
Sponsoransvarig Thomas Danielsson 070-322 13 56 thomas.danielsson@gmail.com
Klubbmästare Bosse Nordström 070-660 08 89 bo.nordstrom@stocke.se
Klubbmästare Erik Danielsson 070-644 40 14 staren.dan@gmail.com

MHRF försäkringssamordnare: Carl-Gunnar Lillieroth 070-320 10 06
MHRF fordonsinspektörer: Carl-Gunnar Lillieroth 070-320 10 06, Anders Johansson 070-510 88 78