Kontakta oss

Umeå Veteranbilsällskap Storgatan 67 903 30 UMEÅ
Telefon: Vid pågående evenemang 076-125 29 55                                          Övrig telefon kontakt sker via styrelsen
Bankgiro: 547-5835
Org.nr: 894002-3636

Styrelsepost Namn Telefon E-post
Ordförande Curt Jonsson 070-341 67 80 curt.j.jonsson@gmail.com
Sekreterare Anders Långström 070-388 01 69 langstrom.anders@gmail.com
Kassör Ulf Andersson 070-311 24 90

ulf.andersson@tavelsjo.se

Ledamot Thomas Danielsson 070-322 13 56 thomas.danielsson@gmail.com
Ledamot Anders Björk 070-587 43 06 quincy@pallen.net
Ledamot Bo Nordström 070-660 08 89 bo.nordstrom@stocke.se
Ledamot Kurt Eriksson 070-577 93 71 curtemil@yahoo.se
Ledamot Åke Bäckström 070-512 51 74 ake.backstrom@brinet.nu
Ledamot Erik Danielsson 070-644 40 14

staren.dan@gmail.com

MHRF Besiktningsmän Carl-Gunnar Lillieroth 070-320 10 06, Curt Jonsson 070-341 67 80