Kontakta oss

Umeå Veteranbilsällskap Storgatan 67 903 30 UMEÅ
Bankgiro: 547-5835
Org.nr: 894002-3636

Styrelsepost Namn Telefon E-post
Ordförande Gunnar Dahlberg 076-109 51 91 ordforande@uvsumea.se
Sekreterare Anders Långström 070-388 01 69 sekreterare@uvsumea.se
Kassör Ulf Andersson 070-311 24 90

kassor@uvsumea.se

Ledamot Anders Björk 070-587 43 06 quincy@pallen.net
Ledamot Kurt Eriksson 070-577 93 71 curtemil@yahoo.se
Suppleant Pontus Gärdebro 070-605 04 73 ponte.gardebro@gmail.com
Suppleant Vacant
Klubbmästare Bosse Nordström 070-660 08 89 bo.nordstrom@stocke.se
Klubbmästare Erik Danielsson

070-644 40 14

staren.dan@gmail.com

MHRF försäkringssamordnare: Carl-Gunnar Lillieroth 070-320 10 06
MHRF fordonsinspektörer: Carl-Gunnar Lillieroth 070-320 10 06, Anders Johansson 070-510 88 78