Bli medlem

Vill du bli medlem i Umeå Veteranbilsällskap?

Årsavgiften är 300 kr och inbetalas på något av följande sätt:

Alternativ 1 – Använd ett inbetalningskort
Skriv in Bankgiro: 547-5835. Umeå Veteranbilsällskap anges som betalningsmottagare.
Skriv tydligt namn och adressuppgifter. I rutan “meddelande till betalningsmottagaren”,
skriver Ni in vilket år årsavgiften avser, telefon nr där vi kan nå Er och i mån av utrymme ev. fordonsuppgifter

Alternativ 2 – Betala via Internet bank till Bankgiro: 547-5835 (samma som i exempel 1).
Var noga med att tydligt ange namn och adressuppgifter och det år avgiften avser på betalningsmeddelandet.
Om Ni ej kan skriva in alla uppgifter tar Ni kopia på betalningen och tillsammans med övriga uppgifter mailar in detta till kassören.
Mail adress: enar@nyckelharpan.se