UVS Dollyvagn

Regler för användning av UVSs Dollyvagn

Att fritt få låna dollyvagnen är en av många förmåner du som medlem i Umeå Veteranbilsällskap har.
Det krävs dock att du följer vissa självklara regler för att utlåningsverksamheten skall flyta någorlunda friktionsfritt.

  • Dollyvagnen utlånas ENDAST till medlem i UVS. Denne skall om han/hon ej är känd av utlånaren, uppvisa giltigt medlemskort. UVS förutsätter att den som lånar den också är den som brukar den.
  • Dollyvagnen bokas i god tid före önskad användningsdag, vid bokning lämnas aktuella telefonnummer där du kan nås. Skall bokad vagn ej användas meddelas utlånaren utan dröjsmål, så att vagnen ej låses i onödan.
  • Dollyvagnen är ämnad för närtransporter, det är olämpligt med körsträckor längre än max 8-10 mil.
  • Dollyvagnen och dess utrustning skall återlämnas utan fel och brister, samt vid behov vara rengjord.
    Skulle något fel uppkomma åtgärdas detta, bortslarvade tillbehör ersätts av lånaren innan återlämnandet.
  • Kan vagnen ej återlämnas vid överenskommen tidpunkt meddelas utlånaren omgående.

Styrelsen för Umeå Veteranbilsällskap.

Dollyvagnen är stationerad hos Bo Nordström.
Adress: Stöcke 287 Norrbäcksgården 905 81 Umeå
Tfn: 070-660 08 89