Startinfo Cityrundan

Ursprungligen var starten helt öppen, att du kan starta och köra slingan var du vill kl 10.00. Så är det fortfarande, men om du vill köra i kortege så ansluter du med ditt ekipage bakom Avion innan kl 10.00. Kör in via Söderslättsrondellen så fordonet kommer i rätt riktning.

Efter start så kör vi gemensamt till rondellen vid EXPO. Där förespråkar vi att vartannat ekipage väljer att köra vänster in på Norra Obbolavägen och vart annat ekipage svänger höger in på Norra Obbolavägen in mot Tegs centrum. På så sätt så delas kortegen i två och sedan kommer vi att mötas någonstans på halva slingan! (OM du har en kompis du vill följas åt med så är det ok.)

Imorgon söndag kommer ett mail till din mail-låda med svarsformuläret till frågorna.

Vi ses!