Poängjakten inställd

Detta pga för få anmälda.
De anmälda är kontaktade och har fått sin startavgift återbetalad.