Medlemmar i UVS

Vi behöver er hjälp för att kunna fortsätta våra träffar på Guldskrinet.

Vi behöver hjälp med parkerings personal som anvisar vart man bör stå och även hjälp i vårt ”kök”. Det kan vara att dela ut hamburgerbröd eller ta betalt och fylla på med dricka på bordet.

För att uppmuntra frivilliga att hjälpa till, så kommer styrelsen efter säsong att belöna de som hjälpt till under sommaren genom att anordna något för den gruppen. Det kan vara en middag eller en resa till något intressant. Vad kommer styrelsen att besluta senare.

Du som känner att du kan tänka dig hjälpa till kan maila ordforande@uvsumea.se eller ringa 076-109 51 91.

Ordförande i Umeå Veteranbilsällskap
Gunnar Dahlberg