Info till dig som är anmäld till Kalldrage

Välkommen till start av den 30:e upplagan av Kalldrage!

Kalldrage är även i år anpassat till att undvika smittspridning mellan deltagare och funktionärer. Du stannar i bilen och går endast ut då nöden så kräver. Vi startar på ett annat sätt än tidigare men samlas ändå för en gemensam avgång på Umestan (I20).

Rallyt körs utan frågekontroller efter vägen, då dessa presenteras via radio, Pop&Rock 103,0. Frågorna kommer även digitalt under färden som SMS. Det är ändå nödvändigt att hålla ögonen öppna efter sträckan, dels för att samla bokstäver till ordflätan, samt se var motiven till bildjakten är fotograferade.

Frågorna finns även digitalt i svarsformuläret som du med fördel fyller i strax innan målgång. Du som inte har möjlighet till att svara digitalt kan fota startkortet och sms:a den till sekretariatet.

Det går bra att köra själv men kan i år vara bra om du har en kartläsare/co-driver som kan hjälpa till med anteckningarna under rallyt. Halvtidsvilan tas på egen hand med medhavd matsäck.

Efter målgången, då svaren lämnats in och rättats kommer de korrekta svaren att presenteras på vår hemsida. Även resultatlistan presenteras på vår hemsida.

När: Lördag 5 mars. Samling kl 8.30. Förarmöte kl 9.10. Första start kl 9.30
Var: Starten går från Kaserngården på Umestan, (I20).

Infarten är skyltad med orangefärgade pilar märkta Kalldrage från väg 363. Börja med att parkera era fordon i rad 1. Fyll på den till dess att den är full och fortsätt sedan med rad 2 osv. Vi kommer med en vagn med startkorten och delar ut dessa rad för rad. Håller vi oss till detta upplägg, så har vi betat av startfältet på 151 ekipage rätt snabbt.

I år, då vi inte haft någon begränsning av antalet deltagare, så behöver du inte invänta samtliga efter målgång.
Mer info: ordforande@uvsumea.se