Gammlia 2.1, 28 Juli

Vi startar på kl 18.00 från Gammlia och har siktet inställt på slutdestinationen Hörnefors.

Vänster ut på Axtorpsvägen sedan svänger vi vänster förbi Universitetet. Sedan ut på Petrus Laestadius väg, förbi IKSU och sedan svänger vi höger in på Gösta Skoglunds väg. Därefter vänster in på Tvistevägen och vänster mot värmeverket och vidare E4:an söderut. I Alviksrondellen sväng vänster in på E12, sedan svänger vi höger mot Degernäs. Vänster i Stöcksjö, sedan höger in på Bussjövägen som vi åker ända till Norrmjöle där vi svänger höger och kör till Sörmjöle. I denna by svänger vi vänster in på Poststigen och kör bron över Sörmjöleån.
OBS!!! Denna bro har en max axelbelastning på 4 ton!
Är ditt ekipage tyngre så kör du ut vänster på E4:an och sedan vänster in på Bovikenvägen och sedan förbi vindkraftverken och ut i Norråkern.

Här tar karta två över.
Kör rakt fram i Norråkern in på Sundelinsvägen. Denna väg följer vi hela vägen till Astridgården där vi svänger höger ut på Kungsvägen. I rondellen höger in på Bruksgatan. Vänster in på Långedsvägen. Vänster in på Västerlånggatan förbi Solgårdens vård- och omsorgsboende. Vänster in på Kungsvägen och i rondellen svänger vi höger in på Industrivägen som ute på udden övergår i Hamnskärsvägen. Sista avtagsvägen vänster in på Bergsvägen och därefter första vänster på en namnlös väg som tar oss ut på Hamnskärsvägen/Industrivägen igen. När du kommer till rondellen är det upp till dig var du åker. Åk en raggarrunda till eller åk hem.

Ett stort tack till Peder Sandström och Elias Sjölund mfl för engagemanget i Hörnefors!

Vi ses!