Fulltankat nr 4, 2022

Japp, Fulltankat nr 4, 2022 är officiellt överlämnat till tryckeriet på förmiddagen idag.
Den bjuder på 12-sidor av blandad info och läsning. Med denna tidning medföljer en extra baksida med info hur du som medlem kan betala medlemsavgiften för 2023. Om du som medlem har tips, trix och ideer om vad som borde vara med i nummer 1-2023, skicka text och bild till redaktor@uvsumea.se

Om du har idéer som vår styrelse borde ta i beaktning inför verksamhetsåret 2023, e-posta dina idéer till ordforande@uvsumea.se

Om du bytt adress under året, e-posta dina nya uppgifter till redaktor@uvsumea.se för vi vill ha rätt uppgifter i vår medlemsmatrikel. Det gäller även om du bytt e-postadress, tfnnr mm.

Komihåg bagarstugeträffen den 12 december!
Öppet 18.00–21.00 i Anumark. Skyltat från E4, Anumark.
Klubben bjuder på lucia fika. Välkommen att prova på att baka din alldeles egna mjukkaka.

Slutligen, God Jul & Gott Nytt År!