Bagarstugeträffen den 12 dec.

Öppet 18.00–21.00 i Anumark. Skyltat från E4, Anumark.
Klubben bjuder på lucia fika. Välkommen att prova på att baka din alldeles egna mjukkaka.