Återstående Gammlia 2.1-sträckor.

28 juli. Start kl 18:00 Gammlia. Mål: Hörnefors.
04 aug. Start kl 18:00 Gammlia. Mål: Hörnsjö.
11 aug. Start kl 18:00 Gammlia. Mål: Brännland-Sörfors-Överboda-Strand-Brån-Vännäsby-Vännäs.
18 aug. Start kl 18:00 Gammlia. Mål: Röbäck-Stöcksjö-S:a Stöcksjö-Stöcke-Degernäs-Kyrkbron-Centrum.
25 aug. Start kl 18:00. Mål: Gammlia 0.0, om pandemin tillåter detta.

Bor du efter någon av sträckorna, sprid ordet och hjälp till att få ut vinkare och utställda objekt efter vägarna!